Najczęstsze pytania, które otrzymuje:

Program:

 • Ile kosztuje szkolenie pracowników z programu? 
  Cena dodatkowej godziny szkolenia, ustalana jest indywidualnie i zależy od oferty danego Partnera. Podstawowe szkolenie stacjonarne osoby odpowiedzialnej za ochronę danych wliczone jest w cenę aplikacji. Dodatkowo każdy z pracowników otrzymuje dostęp do szkoleń elektronicznych bezpłatnie.
 • Ile czasu musi poświęcić pracownik miesięcznie na program?
  Wszystko zależy od funkcji jaką pełni oraz poziomu korzystania z Kryptos24. Przeciętny pracownik na pracę w Kryptos24 poświęca godzinę miesięcznie. Wszystko zależy jednak od Administratora danych. Jeśli zamiast w zeszycie, dany rejestr prowadzony jest elektronicznie to ten czas wzrasta, ale pokrywa i oszczędza dotychczasowe zaangażowanie.
 • Jestem informatykiem i nie mam czasu zajmować się kolejnym programem, ile zajmie mi to czasu?
  Program Kyptos24 jest dla Informatyka w zasadzie bezobsługowy w kwestiach technicznych. Nie mniej jednak w momencie gdy dany użytkownik zapomni danych do aplikacji, to Informatyk najczęściej odpowiedzialny jest za reset hasła. Specjalnie dla Informatyków, Kryptos24 posiada formularz aktywacyjny generowany z systemu, który wystarczy wydrukować i przekazać użytkownikowi.
 • Ile trwa wdrożenie programu?
  W zależności od wielkości danej organizacji. Należy również zadać sobie pytanie co rozumiemy pod kątem wdrożenia. Nasza praktyka uczy nas by moduły Kryptos24 przeciętnym użytkownikom wprowadzać stopniowo, a nie wszystkie od razu. Wtedy osoba, która nawet nie jest biegła w obsłudze komputera, potrafi korzystać z danych funkcji. Nasi Klienci uważają wdrożenie za skuteczne po 3-14 dniach, a po 90 dniach nie wyobrażają sobie pracy bez Kryptos24.
 • Ile program kosztuje?
  12,50 PLN miesięcznie za użytkownika. Administrator danych podejmuje decyzje czy pracownicy fizyczni są również włączeni w Kryptos24 czy nie. Praktykanci, stażyści, sołtysi, radni, członkowie komisji wyborczych, palacze, kucharze itp. nie są wliczani w cenę dostępu do aplikacji.
 • Ile kosztuje program za rok?
  Koszt dostępu do Kryptos24 = Iloczyn ilości użytkowników i ceny za jednego użytkownika rocznie. Przykład: 20 pracowników * 150zł = 3000zł rocznie.
 • Co się stanie, jeśli Waszą firmę ktoś kupi lub zbankrutujecie? Co z danymi?
  Klient otrzymuje na bieżąco wszystkie dokumenty w formie raportów. Dodatkowo ma możliwość zintegrowania serwera FTP, na którym system przetrzymuje pliki. W takiej sytuacji wszystkie dane znajdują się nieustannie u Klienta. Od 2017 roku, Klient ma możliwość również umieścić bazę aplikacji u siebie na serwerze lub wybrać opcję otrzymywania okresowych lokalnych kopii. Dla najbardziej wymagających Klientów, oferujemy zorganizowanie prywatnej chmury światłowodowej bez dostępu do internetu.
 • Czy mogę otrzymać wersję lokalną aplikacji?
  Bazę danych jak najbardziej. Szczegóły opisane powyżej.
 • Co w przypadku posiadanych już zbiorów w firmie?
  W ramach wdrożenia, importowane są wszystkie dotychczasowe dokumenty do aplikacji Kryptos24.
 • Czy prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej jest zgodne z prawem?
  Tak. Zgodnie z prawem, wszystkie dokumenty, o których nie jest mowa w ustawach, że wymagają formy pisemnej lub notarialnej, można prowadzić w formie elektronicznej. Do faktu wydawania upoważnień w formie elektronicznej odnosi się również GIODO, który wskazuje, że takie działanie jest w pełni zgodne z prawem. Kryptos24 został już wielokrotnie certyfikowany, jako element systemów bezpieczeństwa, w ramach audytów zewnętrznych ISO27001 np. w sektorze badań klinicznych.
 • Czy w ramach ceny importujecie dane do programu?
  W ramach ceny wdrożenia importujemy dane do programu.
 • Jak mogę zarządzać pracownikami poprzez oprogramowanie?
  Dzięki Kryptos24 istnieje możliwość kontrolowania okresu zatrudnienia pracowników. Aplikacja pozwala wydać upoważnienia do obszarów przetwarzania, zbiorów danych osobowych, do kluczy oraz do innych prowadzonych przez administratora ewidencji. Kryptos24 pozwala przeszkolić nowych pracowników lub zlecić szkolenie okresowe. Rozwinięty moduł dokumentów wraz z archiwum, pozwala ustalić szczegółowy zakres autoryzacji dla danego pracownika w dowolnym dniu. Dzięki możliwości przypisania pracownika do grup oraz roli, możemy wprowadzić całą strukturę organizacyjną.
 • Ile kosztuje szkolenie na platformie kryptos?
  Dostęp do platformy szkoleniowej Kryptos24 jest wliczony w cenę usługi dostępu do aplikacji. Za szkolenie nie płacisz ani 1zł dodatkowo.
 • Ile trwa szkolenie dla pracowników?
  Szkolenie stacjonarne to kwestia jednej godziny. Szkolenie internetowe podobnie.
 • Czy jest możliwa analiza ryzyka naszej jednostki w Waszym programie?
  Tak. Kryptos24 posiada dedykowany moduł do analizy ryzyka aktywów oraz odrębnie, do analizy ryzyka procesów. Dzięki takiemu podejściu w aplikacji można prowadzić postępowanie z ryzykiem w ramach bezpieczeństwa informacji, ale też w ramach kontroli zarządczej.

Ogólne:

 • Co w przypadku zmian prawnych w ustawie?
  Eksperci Kryptos24 monitorują zmiany w różnych aktach prawnych i modyfikują bazę elementów, z których korzystają zbiory danych. To jedyne tego typu narzędzie. W momencie aktualizacji np. formularza Wniosku o dowód osobisty, aplikacja przenosi jego wersję do archiwum odznaczając do kiedy obowiązywał, a następnie ładuje nową wersję. Użytkownik decyduje, czy dany element zostaje jako archiwalna kopia czy aktualizację traktujemy jako nadpisanie starego elementu nowym.
 • Jak można zostać Waszym partnerem?
  Należy skontaktować się z naszą centralą i wyrazić taką chęć. Po weryfikacji kompetencji i przejściu szkoleń autoryzacyjnych, można zostać Partnerem.
 • Czy każda osoba pracująca w mojej jednostce jest wliczana, jako użytkownik?
  Użytkownik to ten, kto realnie korzysta z Kryptos24. Na przykład członek komisji wyborczej, dla którego wydajemy jednorazowo upoważnienie/oświadczenie jest GRATIS. Najczęściej użytkownikiem jest każdy z pracowników umysłowych za wyjątkiem stażystów i praktykantów.
 • Jak przygotować się do wdrożenia systemu?
  Otrzymają Państwo szczegółową instrukcję. Należy przygotować pewne informacje konieczne do uruchomienia systemu oraz omówić zakres wdrożenia.
 • Jak Kryptos realnie pomaga pracownikom?
 • Od ilu lat zajmujemy się ochroną danych osobowych?
  Od 2009 roku. Natomiast nasi eksperci merytoryczni posiadają doświadczenie większe niż staż pierwszej wersji ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Z kim współpracowaliśmy/współpracujemy?
 • Ile osób pracuje w Waszej firmie?
  Niecałe 50 osób + ogólnopolska sieć partnerów z własnymi zasobami kadrowymi, przeszkolonymi do obsługi Klientów w danym regionie
 • Czy w razie niezadowolenia z programu zwracacie pieniądze?
  Tak. Zależy nam na pełnym zadowoleniu Klienta i długoterminowej współpracy. Jeśli ktoś nie jest przekonany do siły Kryptos24 zwracamy pieniądze tj. kwotę dostępu do aplikacji. Koszt wdrożenia, audytu i szkoleń nie podlega zwrotowi.
 • Jaki jest wasz zasięg firmy?
 • Ogólnopolski, ale posiadamy Klientów, których oddziały lub fragment grupy kapitałowej znajduj się poza granicami kraju. Takich Klientów również obsługujemy kompleksowo.
 • Czy Wasz program jest przystosowany do nowego rozporządzenia z ochrony danych osobowych?
  Naturalnie. Kryptos24 wspiera inspektora ochrony danych osobowych w sprawowaniu nadzoru oraz doradztwa w zakresie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa. Natomiast administratorowi danych osobowych pomaga w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania oraz postępowaniu z incydentami – zwłaszcza wypełnienie obowiązków w zakresie incydentów, zgodnie z terminem 72h.
 • Jak wyglądają płatności za oferowaną usługę?
  Kwota wdrożenia płatna jest po wdrożeniu, natomiast kwota dostępu płatna jest za rok z góry.