Moduły | rejestr osob

Rejestr osób

Rejestr osób

Jako jeden z ostatnich modułów, czyli rejestr osób opisany zostanie w nieco inny sposób. Poprowadzę Cię, w jak prosty sposób możesz używać mojego oprogramowania. Opisana sytuacja, będzie dotyczyła dodawania osoby. Przejdź w zakładkę „Rejestr osób”, znajdujący się w kategorii głównej „Pracownicy”. Następnie kliknij w ikonkę „Dodaj”. Pojawi się masa informacji, operacji możliwych do zrealizowania. Zaraz przekonasz się, w jak prosty sposób możesz zarządzać całą funkcjonalnością Kryptos. Rozwijaj się razem ze mną, a świat ochrony danych osobowych stanie się prosty, przejrzysty.

Rejestr osób

Przykładowa sytuacja

Na samym początku uzupełni „Ogólne informację”, czyli: 1. „Imię” 2. „Nazwisko” 3. „Stanowisko” 4. „Rodzaj mowy” 5. „Dział” 6. „E-mail” 7. „E-mail do powiadomień” 8. „Telefon stacjonarny” 9. „Telefon komórkowy” Kolejną zakładka to „Rola” – jak sama nazwa mówi, przypisujemy rolę pracownika, np.: ADO, ASI, LAD, stażysta itp. Funkcja w głównym stopniu łączy się z „Grupą”. Przejdźmy do ważnych czynności. „Dostęp do pomieszczeń”. Określamy, do jakich pomieszczeń ma dostęp dana osoba/użytkownik. „Uprawnienia Kryptos” określają zakres, do jakich modułów ma prawo dana osoba.

Rejestr osób

Ocena należy do Ciebie

„Zbiory” tworzą informacje, jakie możliwości ma użytkownik. Mogą nimi być: 1. „Czytanie” 2. „Pozyskiwanie” 3. „Wprowadzanie” 4. „Modyfikowanie” 5. „Usuwanie” Kolejno należy określić: ZZD – zarządzający zbiorem danych. „Uprawnienia” dają możliwość przypisania uprawnień do innych aplikacji, systemów, rejestrów. Historia zatrudnienia znajduje się w zakładce „Zatrudnienie”. „Zgody” umożliwiają dostęp do rejestracji zapisów zgód, podpisów elektronicznych. Czy to nie banalnie prosta funkcjonalność, a zarazem bardzo istotna? „To niewiarygodnie prosta czynność” – tak podsumował mój moduł jeden z klientów Kryptosa.

W czym pomoże moja aplikacja?

Tabela do importu pracowników

Rejestr zatrudnienia

Rejestr uprawnień

Przypisywanie użytkownikowi role

Przypisywanie pracowników do grup