Zostałem opracowany z myślą o Administratorach Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

W roku 2015 pojawiła się informacja, iż Administrator Bezpieczeństwa Informacji zapewni przetwarzanie i ochronę danych. W tamtym momencie powstał pomysł, aby pomóc owym osobą. Wtedy ja, jako młody program do ochrony danych osobowych stałem się nieocenioną pomocą, którą jestem do dzisiaj.

Zadania oraz obowiązki ABI mają na celu zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzanych informacji w jednostce. Podmioty, spółki, bądź firmy, które przetwarzają dane osobowe, są zmuszeni do zarejestrowania odpowiednich zbiorów Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wraz z powołaniem ABIego podstawową zaletą będzie prowadzenie jawnego rejestru zbioru danych osobowych (u danego podmiotu).

W jakich zadaniach pomogę Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji?

Poniżej przedstawię obowiązki, które dzięki mnie należycie wypełni ABI. Cztery podstawowe czynności:
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z ogólnymi panującymi przepisami, a także realizowanie sprawozdania dla administratora danych.

Aktualizowanie, nadzorowanie i opracowanie dokumentacji uwzględniającej sposób i metody przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne, zapewniające ochronę przemieszczania i przetwarzania danych, a zarazem przestrzeganie zasad w niej określonych. Gwarantowanie, zapoznanie i przedstawienie osób upoważnionych do sfery przetwarzania danych osobowych, wraz z przepisami o ochronie danych osobowych.
Prowadzenie rejestru danych.

Czy to już wszystko? Skądże! Powyżej wymienione zadania, to tylko elementy, które narzucone są prawnie na Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wraz z stosowaniem moich modułów praca każdego ABIego ograniczy się do minimum czasowego. Zastępując drogę papierową – elektroniczną zyskasz masę środków pieniężnych. Na dzień dzisiejszy obsługuje mnie masa ABIch. Do czego owa informacja ma Tobie służyć? Wszystko tkwi w szczegółach. Po dzień dzisiejszy każda osoba, pełniąca funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest zadowolona z mojej funkcjonalności, a także możliwości, z których może skorzystać.

Rejestr danych osobowych?

W sytuacji, gdy powołamy Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jesteśmy zobligowani do prowadzenia tzw. jawnego rejestru zbiorów danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z przesłanek prawnych, część zbiorów podlega zgłoszeniu GIODO, a część nie. Umożliwiam prowadzenie bieżących rejestrów. Ja, jako oprogramowanie automatycznie określę, czy dany zbiór podlega rejestracji. Oferuję udostępnienie jawnego rejestru danych osobowych przez Internet. Każda nawet najmniejsza zmiana i aktualizacja w moim systemie, spowoduje aktualizację jawnego rejestru. Jest to niewyobrażalnie przydatna czynność, ponieważ nie musimy pamiętać o ewidencjonowaniu wszystkich zmian.

Kto może być powołany na ABI?

Zgodnie z art. 36a ust. 5 u.o.d.o., funkcję ABI może pełnić osoba, która: Ma całkowitą, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Nie była karana za umyślne przestępstwo.

Na pierwszy rzut oka widać sporą rozbieżność. Jaka to „odpowiednia” wiedza z zakresu ochrony danych osobowych? Dlatego radzimy dobierać doświadczone osoby, które pracują dłuższy czas w zawodnie na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. WAŻNE: Wszystko dla Naszych klientów. Zdradzimy, iż rok 2018 przyniesie wiele mian! Kwestia zadań, obowiązków, wymagań co do pełnienia funkcji diametralnie się zmieni. Jesteś „głodny” informacji? Zostań na naszym serwisie…