Dynamiczna Polityka Bezpieczeństwa [DPB]

Dynamiczna Polityka Bezpieczeństwa [DPB]

Moduł doceniany zarówno przez małych administratorów, którzy przy wykorzystaniu bazy szablonów, mogą szybko zbudować własną dokumentację; jak i korporacje, które mogą opracować zespół procedur, odnoszący się do konkretnych komórek organizacyjnych. Każda z procedur, posiada dziennik i historię zmian. Możesz opracować procedury i wskazać, że dotyczą one wyłącznie pracowników technicznych, a np. działu kadr nie.

Główna Korzyść

Zbudowanie dynamicznej dokumentacji, z opcją dostosowania do konkretnych stanowisk.

Dostępne Funkcje

Wielopoziomowe tworzenie dokumentacji; Szablony; Tworzenie raportów; Personalizacja; Historia zmian; Dedykowane procedury; Dla dowolnej dokumentacji systemowej; Wiele polityk.

Doceniana przez:

IODO; Zarząd; Profesjonalistów, świadczących usługi RODO/ISO.

Gdzie znajdę?

W menu „Polityka Bezpieczeństwa”.