Rekrutacja

biznesmen

Zapoznaj się z rekrutacją Kryptos72

Szukasz pracy?

Pracuj w branży RODO i rozwijaj polskie narzędzie z globalnymi aspiracjami.
Jeśli masz pomysł jak Twoje umiejętności, mogą nam pomóc, powiedz nam o tym. Może interesuje Cię również by zostać naszym Partnerem i aktywnie polecać oprogramowanie Kryptos72? Wejdź na partner.kryptos72.com

Poszukujemy…

#Senior PHP Developer
Zend + PHP + MVC (OOP) + SMARTy
Java Script Skilled
MariaDB/MySQL
10+ years experience
Cloud Architecture Experience
English & Polish in Fluent

#Junior PHP Developer
Zend + PHP + MVC (OOP) + SMARTy
Java Script Skilled
MariaDB/MySQL
4+ years experience
Cloud Architecture Experience
English & Polish in Fluent

Jestem zainteresowany…co dalej?

Aplikacje prosimy przesyłać na adres rekrutacja (at) kryptos72.com, po prostu opisz swoje doświadczenie. Załącz fragment kontrolera, z którego jesteś dumny oraz opisz nam, dlaczego chciałbyś rozwijać Kryptos72.

Ważne informacje!

By zrealizować skutecznie rekrutacje, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, na Twoją prośbę. Administratorem danych osobowych jest Kryptos72 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37 lok. 2 .43, 02-672 Warszawa. Zawsze możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo (at) kryptos72.com. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku kontraktu B2B, podstawę stanowi przetwarzanie danych osobowych zmierzających do zawarcia umowy. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, nie dłużej niż do czasu zakończenia rekrutacji. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom działającym na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Przysługujące prawa

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Więcej o RODO: www.kryptos72.com/rodo

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin Newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Formularz Zapisu

Zapoznałem się i akceptuję Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin Newsletter

FreshMail.pl