Spółdzielnie, jako partner mojego programu

Kolejny artykuł przemawiający za tym, iż jestem stworzony zupełnie dla każdej jednostki. Cieszy mnie fakt, iż dotarłeś właśnie do mnie. „Cóż za prostota” – tak brzmi częsta opinia, po zastosowaniu programu we własnej jednostce. Przejdźmy do sedna. Spółdzielnie mieszkaniowe objęte moją funkcjonalnością. Nie da się ukryć, że w owej jednostce przetwarzanie danych osobowy jest nieuniknione.

Spółdzielnie mieszkaniowe – zdania i obowiązki

Warto wiedzieć, iż celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i członków, a także ich rodzin. Jedną metodą jest dostarczanie członków samodzielnych lokali, bądź domów jednorodzinnych, a także wszelkie inne miejsca o innym przeznaczeniu. Ponadto spółdzielnia może zarządzać także nieruchomościami, które nie stanowią jej mienia, a ile stanowi tak umowa zawarta z właścicielem, bądź współwłaścicielem.

Członkowie, a ich prawa

-prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminu oraz kopii uchwał organów spółdzielni, protokołu obrad spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych, a także faktur i umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi
-prawo do udziału w walnym zgromadzeniu
-prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni
-prawo do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności
Role spółdzielni w ówczesnym świecie
-budowanie, nabycie budynków w celu zapewnienia członkom praw,
-zagwarantowanie wszelkiej pomocy członkom w budowie budynków mieszkalnych,
-budowanie lub nabycie budynków, w celu wynajmowania lub sprzedaży lokali mieszkalnych,
Nie ma obowiązku, aby spółdzielnia realizowała wszystkie powyższe wymienione cele.

Do czego zobligowana została spółdzielnia?

Zarząd ma obowiązek prowadzenia i rozliczania przychodów oraz kosztów, a także stworzenie optymalnej ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego, który tworzy się na remonty zasobów mieszkaniowych. Na odpowiedni wniosek spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zaprezentowania kalkulacji pobieranych opłat.