Analiza Ryzyka

Ocena wpływu na ochronę danych (DPIA) oraz analiza ryzyka

Jak przeprowadzić ocenę wpływu na ochronę danych?

Ocena wpływu na ochronę danych (DPIA) jest wymagana zgodnie z RODO za każdym razem, gdy zaczynasz nowy projekt, który możesz wykorzystać, aby uzyskać dane o „wysokim ryzyku” dla danych innych osób. W tym wyjaśnieniu wyjaśniono, jak wykonać skutki w zakresie ochrony danych, i zamieszczono szablon ułatwiający porównanie oceny. Analiza ryzyka to nieodłączny element RODO. Zacznij od uruchomienia darmowego TRIAL. Ogólne postanowienia UE o ochronie danych (RODO) zawierają dziesiątki nowych zasad (i wiele starych), które zawierają ograniczenia dostępu, aby chronić dane osobowe przed klientami lub osobami odwiedzającymi ich strony internetowe. Organizacje, które nie podlegają RODO, narażają się na surowe kary, w tym grzywny w wysokości do 20 milionów USD lub 4 procent rocznych połączeń, w zależności od tego, który z tych wartości jest wyższy. Wiele zakresów RODO pokrywamy w innych artykułach na tej stronie. Aby uzyskać ogólny przegląd i wiele dostępnych linków, sprawdź naszą stronę „Co to jest RODO?” Lub skorzystaj z naszej listy kontrolnej RODO. Często zdarza się, że firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników są zwolnione z RODO. To nieprawda. Jedną z dostępnych funkcji wykazu władz, że Twoja organizacja zarządza RODO, jest przygotowanie DPIA dla każdej operacji wykorzystania danych ryzyka. Poniżej wyjaśnimy, jak ustalić, kiedy należy przeprowadzić DPIA, a następnie, jak wykonać wpływ na obsługę danych oraz zadbać o odpowiedni poziom analizy ryzyka.

Oceny wpływu na ochronę danych na podstawie RODO i analizy ryzyka

Artykuł 35 RODO obejmuje oceny wpływu na ochronę danych. DPIA jest nowym wymogiem na mocy RODO w ramach zasady „ochrony od samego początku”. Zgodnie z prawem: W przypadku gdy rodzaj przetwarzania, w szczególności przy użyciu nowych technologii oraz biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, administrator danych przed przetwarzania, przeprowadzić ocenę wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych. Analizę ryzyka możesz wykonać w programie do RODO  - Kryptos72. Chociaż fragment ten wyjaśnia, że ​​DPIA jest wymagana przez prawo pod pewnymi warunkami, jest niepomyślnie lekka na szczegóły. Aby pomóc w wyjaśnieniu sytuacji, oto kilka konkretnych przykładów rodzajów warunków, które wymagałyby DPIA: -Jeśli korzystasz z nowych technologii -Jeśli śledzisz lokalizację lub zachowanie ludzi -Jeśli systematycznie monitorujesz ogólnodostępne miejsce na dużą skalę -Jeśli przetwarzasz dane osobowe związane z „pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opiniami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi lub członkostwem w związkach zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej ” -Jeśli Twoje dane są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji o osobach, które mogą mieć prawne (lub podobnie znaczące) skutki -Jeśli przetwarzasz dane dzieci -Jeśli przetwarzane dane mogą spowodować fizyczną szkodę dla osób, których dane dotyczą, w przypadku wycieku W innych przypadkach, w których nie jest spełniony standard wysokiego ryzyka, rozsądne może być przeprowadzenie DPIA w celu zminimalizowania odpowiedzialności i zapewnienia najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności w organizacji. Pamiętaj, że większość naruszeń danych pociąga za sobą określone wymogi prawne.

Jak przeprowadzić ocenę wpływu na ochronę danych – analiza ryzyka

Zgodnie z art. 35 RODO wymaga, aby oceny skutków w zakresie ochrony danych zawierały następujące elementy: Systematyczny opis przewidywanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, w stosownych przypadkach, uzasadniony interes realizowany przez administratora -Ocena konieczności i proporcjonalności operacji przetwarzania w stosunku do celów -Ocena ryzyka dla praw i wolności osób, których dane dotyczą -Środki przewidziane w celu ograniczenia ryzyka, w tym zabezpieczenia, środki bezpieczeństwa i mechanizmy zapewniające ochronę danych osobowych i wykazanie zgodności z RODO, z uwzględnieniem praw i uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i innych zainteresowanych osób Musisz przygotować swoją DPIA przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z przetwarzaniem danych. Najlepiej byłoby przeprowadzić DPIA przed i podczas etapów planowania nowego projektu. Jeśli masz inspektora ochrony danych, musisz skonsultować się z tą osobą i innymi kluczowymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w projekt przez cały czas trwania oceny skutków w zakresie ochrony danych. Poznaj dedykowane narzędzie do wdrożenia RODO. Program do RODO.
Artykuły nie są jeszcze dostępne

Najnowsze komentarze

  Najnowsze Wiadomości

  Witaj Ponownie!

  Zaloguj się na swoje konto

  Create New Account!

  Fill the forms bellow to register

  *Akceptuję zasady o jakich mowa w Polityce Prywatności.

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.

  Add New Playlist